Jak i gdzie może być wykorzystany manipulator?

Wszędzie tam, gdzie pracownik jest narażony na podnoszenie ciężaru powyżej dozwolonego minimum w nieergonomicznych pozycjach np. wyjęcie/włożenie detalu z/do obrabiarki gdy detal waży 20 kg i muszą robić to 2 osoby, które mogą być narażone na wypadek.