Czy gwintownice firmy Roscamat mogą wiercić otwory?

Tak, używając specjalnego modułu wiercącego możemy wiercić otwory.