Systemy filtrujące

Redukcja zapylenia
Praca w zapyleniu wymaga stosowania środków ochrony dróg oddechowych, utrudnia komunikację i jest niebezpieczna dla zdrowia pracowników. Pozbądź się szkodliwego pyłu z miejsca pracy dzięki
systemom filtracji powietrza ROER.

W jaki sposób pyły oddziałują na zdrowie człowieka?

Ze względu na działanie biologiczne pyły działają:

  1. drażniąco - cząstki węgla, szkła, żelaza
  2. zwłókniająco - cząstki kwarcu, azbestu, talku
  3. kancerogennie - azbest
  4. alergizująco - pyły pochodzenia roślinnego, zwierzęcego

No najważniejszych parametrów, które wpływają na działania na organizm można zaliczyć:

  1. stężenie pyłu
  2. skład chemiczny
  3. rozmiar cząstek
  4. rozpuszczalność w płynach ustrojowych

Jak zapobiegać skutkom narażenia na pył?

Zapylenie można ograniczać wykorzystując różne środki ochrony indywidualnej - takich jak maski i półmaski, środki ochrony zbiorowej np. mechaniczne systemy wentylacji i pochłaniania. Do tej drugiej kategorii należą systemy filtracji ROER.

Czym się charakteryzują rozwiązania filtracyjne ROER?

Dlaczego systemy filtracji ROER są skuteczne?

Nasi inżynierowie rozważają każdy przypadek z osobna. Nasze rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów i spełniają specyficzne wymagania każdej sytuacji.

Zalety systemów filtracji ROER

Zmniejsza
zapylenie

Urządzenia filtrujące ROER pomagają oczyścić powietrze ze szkodliwych cząsteczek.

Zwiększają bezpieczeństwo pracy

Dzięki oczyszczonemu powietrzu zwiększa się bezpieczeństwo pracy

Zmniejszone ryzyko chorób zawodowych

Systemy filtrujące ROER zmniejszają ryzyko występowania chorób zawodowych związanych z oddychaniem.

stanowisko szlifierskie

Stanowisko szlifierskie z odciągiem filtrującym

Dygestorium DG-01

dygestorium