Tworzenie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa jest integralną częścią procesu konstruowania.
Bez niej projekty nie mogą zostać wprowadzone w życie, a maszyny służyć ludziom w zakładach pracy.

Profesjonalne wsparcie przy tworzeniu dokumentacji projektowej.

Tworzenie dokumentacji projektowej może sprawiać kłopoty. Trzeba posiadać wiedzę i dostęp do właściwych norm, dyrektyw i aktów prawnych. Należy wziąć pod uwagę wszystkie przepisy, przeprowadzić analizy ryzyka
i wykonać badania. Mamy doświadczenie i profesjonalne narzędzia do tego typu działań.

Jeśli potrzebujesz konsultacji przy tworzeniu dokumentacji projektowej skontaktuj się
z nami.
 

 

6 kroków niezbędnych do rozpoczęcia prac konstruktorskich.

KROK 1
Przyporządkowanie dyrektyw i rozporządzeń europejskich.

KROK 2
Przyporządkowanie polskich aktów prawnych.

KROK 3
Wyszukanie norm zharmonizowanych.

KROK 4
Przeprowadzenie procesu analizy ryzyka.

KROK 5
Spełnienie wymagań zasadniczych i innych.

KROK 6
Wykonanie badań.

Metoda analizy zagrożeń i oceny ryzyka jest oparta na strategii RISC (Risk Informed Safety Case) stosowanej od wielu lat przez NASA do oceny bezpieczeństwa systemów. Metoda RISCAM jest unikalną metodą na skalę światową, została ona pozytywnie oceniona przez polskich naukowców i ludzi praktyki zajmujących się tymi zagadnieniami.

Korzystamy z MaschCE - programu służącego do opracowania dokumentacji WE i CE zgodnej z przepisami:
-Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
-Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE
-Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE

Program spełnia wymagania normy PN-EN ISO 12100. Jego najważniejszą częścią jest moduł do przeprowadzenia kompleksowej analizy zagrożeń i oceny ryzyka związanego z użytkowaniem maszyny.

Rozwiązania ROER działają w:

SAMOCHÓD POKAZOWY

Potrzebujesz prezentacji? Dysponujemy samochodem pokazowym, który wyślemy w każdy zakątek Polski.
Jeśli chciałbyś doświadczyć pracy na którymkolwiek z produktów 3ARM, ROSCAMAT
lub zobaczyć na żywo jak wyglądają blaty rolkowe i kulkowe, powiedz nam o tym.

Zadzwoń: +48 517 164 141

samochód pokazowy inform